HOME>工程實績>特殊造型工程
雲林農博-鋼與竹的完美結合綠建築

農博微笑餐廳 / 2013 /

鋼與竹的完美結合綠建築


 

  • 整體外觀

 

 

 

  • 農博微笑餐廳_多角度鋼接頭

 

 

 

 

 

 

 

 

鋼鐵結構專業施工